Individuele verderzetting collectieve polis

Oplossing voor makelaars bij DKV

In de schoot van de Juridische Commissie ontving FVF regelmatig klachten over het feit dat bij de uitstap uit een collectieve polis de betrokken verzekerden rechtstreeks aangeschreven werden vanuit het agentennetwerk van DKV. Hun vertrouwde verzekeringsmakelaar werd daarbij buiten spel gezet.

FVF heeft dit probleem vanuit de Juridische Commissie diverse malen aangekaart bij DKV én met succes. Wij zijn verheugd dat DKV - op ons aandringen - haar procedure heeft herzien en daarbij de verzekeringsmakelaar van de klant weer in the picture zet.

Voortaan zal de verzekeringsmakelaar op de hoogte gebracht worden wanneer één van zijn klanten, als verzekerde, uitstapt uit een collectieve gezondheidsverzekering. De verzekerde zal eveneens geïnformeerd worden over zijn recht tot individuele verderzetting met verwijzing naar de verzekeringsmakelaar zodat deze laatste hem een gepaste oplossing kan aanbieden.

Meer informatie vindt u terug in onderstaand nieuwsbericht van DKV:

Onze klanten levenslang toegang geven tot de beste gezondheidszorgen via ons breed gamma aan verzekeringsproducten is een prioriteit die we samen met u verwezenlijken.

Daarom hebben wij, in samenwerking met de beroepsverenigingen FVF en Feprabel, de bestaande procedures voor het individueel verderzetten van een collectieve polis herzien. Het voordeel voor u? Dit is de ideale gelegenheid om uw individuele klantenportefeuille uit te breiden door de klanten de beste DKV-gezondheidsverzekeringen aan te bieden.

Elke verzekerde wiens collectieve DKV-gezondheidsverzekering stopgezet wordt (omwille van het beëindigen van het arbeidscontract van de hoofdverzekerde, een (echt)scheiding, …) zal voortaan geïnformeerd worden over het recht om zijn gezondheidsverzekering op individuele basis verder te zetten. Beschikt de verzekerde al over een individuele gezondheidsverzekering bij DKV (bv. Plan Horizon, …) en bent u de verzekeringstussenpersoon van dat contract? Dan worden uw gegevens in die communicatie vermeld. U zal zelf via e-mail op de hoogte gebracht worden en zal in dkv-c@re meer informatie vinden over de verzekerde in kwestie. Zo kunt u een behoefteanalyse van de verzekerde uitvoeren, om hem een gepaste gezondheidsverzekering aan te bevelen. Deze nieuwe functionaliteit vindt u in dkv-c@re onder Offerte > Exit Groep.

Deze pagina is automatisch toegankelijk als u als administrator in dkv-c@re geregistreerd bent. Als dit niet het geval is, dan dient de administrator u toegang te geven via User Manager > Beheer toegang applicaties > Per gebruiker.

We hopen dat deze nieuwe functie u zal helpen uw individuele klantenportefeuille uit te breiden. Aarzel niet uw Account Manager te contacteren als u hierover nog vragen hebt.

image

Inmiddels vernam FVF van haar leden dat ook bij AG Insurance zich dezelfde problematiek voordoet. Ook bij hen krijgt de makelaar momenteel geen inzage meer in de afrekening van een hospitalisatie. De juridische Commissie van FVF heeft hierop onmiddellijk actie ondernomen en heeft in een recent overleg reeds uiting gegeven aan de bezwaren tegen en de ongerijmdheden in hun handelswijze. Gezien het constructieve verloop van het onderhoud durven wij hopen dat eerstdaags ook door AG Insurance een aangepaste oplossing zal aangereikt worden aan de FVF leden.

Lees hierna:

De tweede pensioenpijler in beeld