Kort gezegd

Er beweegt een en ander bij de woordvoerders van Assuralia

Er zijn enkele belangrijke bewegingen in het woordvoerdersteam van de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Wauthier Robyns is sinds 28 oktober 2021 met pensioen. Hij oefent zijn mandaat in het Europees Sociaal en Economische Comité uit tot 2025. Ook François de Clippele is met pensioen sinds 22 november 2021. Nevert Degirmenci maakt ondertussen enkele maanden deel uit van het woorvoerdersteam van Assualia. Zij legt zich in het bijzonder toe op de relaties met de Franstalige media. Peter Wiels en Barbara Van Speybroeck blijven op post als woordvoerders van Assuralia.

Succesvolle eerste themadag voor Brokers Training!

Brokers Training, het opleidingscentrum van FVF, blikt tevreden terug op de eerste themadag! De deelnemers verrijkten hun kennis over het bouwproces en de verschillende verzekeringsoplossingen aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Door het grote succes zullen er in de toekomst zeker opnieuw themadagen georganiseerd worden!

Bob-campagne: “Deze keer ben ik BOB!”

Assuralia zet, samen met de vzw Belgische Brouwers en verkeersinstituut Vias, deze winter weer volop in op preventie met de gekende BOB campagne. Sensibiliseren is nog steeds nodig, benadrukt Assuralia.

Elke dag gebeuren er gemiddeld 12 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol. Op nieuwjaarsdag gaat het gemiddeld zelfs over 26 ongevallen. Dat is 1 ongeval op 3.

Verkeersveiligheid ligt de verzekeringssector nauw aan het hart. Ze speelt een cruciale rol in de opvang van slachtoffers en in het vergoeden van schade maar zij nemen ook hun verantwoordelijkheid door volop in te zetten op preventie om menselijk leed te vermijden.

image

Pensioensparen via een levensverzekering

Uit cijfers van Assuralia blijkt dat beleggingen in pensioensparen via een verzekering vooral tak 21-verzekeringen betreffen, die 91% van de in 2020 gestorte premies vertegenwoordigen op een totaal van 1,2 miljard euro, tegenover 9% voor de tak 23-verzekeringen. Die laatste gaan er nochtans op vooruit: in 2019 was de verdeling tussen beide 94% tegenover 6%.

Het meerendeel van de spaarders kiest voor het ‘klassieke’ stelsel waarbij men tot 990 euro per jaar kan sparen. De belastingvermindering is dan 30%, wat een belastingvoordeel van maximaal 297 euro oplevert. Slechts 4% van de spaarders kiest voor het ‘afwijkende’ stelsel waarbij men tot 1.270 euro per jaar kan sparen. In dat geval blijft de belastingvermindering beperkt tot 25%.

Gemiddeld wordt 793 euro in een pensioenspaarverzekering gestort. Dat komt neer op 80% van het fiscale maximum. Pensioensparen via verzekeringsproducten leverde over de voorbije tien jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,3% op.

image

Lees hierna:

Nieuws van onze leden