Sectornieuws

Allianz

Brengt samen met fondsbeheerder Allianz Global Investors, een zusterbedrijf van Allianz Benelux, een tak 23-levensverzekeringsproduct waarvan alle fondsen duurzame beleggingen hebben en geclassificeerd zijn als artikel 9 volgens de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid (SFDR). Allianz stelt daarbij de eerste verzekeraar op de Belgische markt te zijn.

De tak 23-verzekering 'Allianz for a Better World' speelt in op de wereldwijde uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben, onder andere op het gebied van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieudegradatie, welvaart, vrede en rechtvaardigheid.

Voert exclusieve gesprekken met NN over de overname van een deel van haar Belgische portefeuille levensverzekeringen.

De twee verzekeringsmaatschappijen praten over de overname van zo'n 200.000 tak21-polissen, die NN Group niet meer commercialiseert. In totaal vertegenwoordigen de polissen 3,3 miljard euro aan vermogens onder beheer. Athora verwacht de deal met NN tegen het midden van volgend jaar rond te krijgen.

Athora

AXA

  • Publiceerde in september de achtste editie van haar Future Risks Report. Deze wereldwijde studie bij zowel risicobeheerexperts als het brede publiek helpt inzichten te verwerven in de belangrijkste risicotrends van vandaag en morgen. De strijd tegen de klimaatverandering blijft één van de grootste, dringende uitdagingen van onze tijd. In België staat de klimaatverandering dan ook op nummer één als belangrijkste risico. Ook de gezondheidscrisis laat haar sporen na want zowel de experten als het algemeen publiek zetten pandemieën en infectieziekten in hun top-3. Indien er op politiek niveau beslissingen moeten worden genomen om toekomstige risico’s te bestrijden, dan opteert het merendeel van de Belgen voor een globale aanpak (57%), gevolgd door een continentale (21%), nationale (19%) en tot slot lokale aanpak (3%). Opvallend: zowel de experten als het algemeen publiek (92% vs. 73%) hebben veel vertrouwen in de wetenschap als het aankomt op het indijken van de gevolgen van een eventuele, toekomstige crisis.
  • Lanceert MediCheck Online, een gloednieuwe dienst waarmee men op basis van symptomen een eerste idee krijgt van het mogelijke ziektebeeld. Wie een collectieve hospitalisatieverzekering heeft bij AXA, en via het MyAXA Healtcare platform kan gebruikmaken van Doctors Online, zal ook gebruik kunnen maken van MediCheck Online.
  • Verwelkomde Gunter Uytterhoeven als Chief Customer & Innovation Officer in het Management Committee van AXA Partners en AXA Next. Hij wordt vervangen door Camille Audet die momenteel in zijn team werkt. Op 1 januari 2022 wordt zij de nieuwe Chief Customer & Data Officer.

Gunter Uytterhoeven - Camille Audet

  • En KULeuven creëerden samen een gratis digitaal lespakket dat 14- tot 18-jarigen behoedt voor financiële denkfouten. De nieuwe eindtermen onderstrepen terecht het belang van financiële educatie bij jongeren, zeker in een digitale wereld waar phishing, cryptomunten en online beleggen of verzekeringen afsluiten alomtegenwoordig zijn. Daarom startte de Baloise Leerstoel voor Financieel Welzijn van de Katholieke Universiteit Leuven eind 2020 een wetenschappelijk onderzoek rond precies die denkfouten en hoe ze te vermijden. Het resultaat is nu een hands-on digitaal lespakket voor 14- tot 18-jarigen, dat gratis beschikbaar is voor alle Vlaamse scholen.
  • Neemt B’Cover over, expert in verzekeringen voor kantoor- en appartementsgebouwen. a voltooiing van de overname zal B’Cover voortaan B’Cover by Baloise Insurance heten, maar het blijft een autonome entiteit binnen de werking van Baloise Group.
  • Heeft Keypoint officieel erkend als herstelnetwerk voor herstellingen in natura. Dat wil zeggen dat klanten voor herstellingen en klussen doorverwijzen worden naar het netwerk van Keypoint. De erkenning houdt in dat Keypoint in volmacht mag regelen tot een bedrag van €5.000,00. Voor dergelijke schadedossiers mag Keypoint zelf het bestek van haar hersteller valideren waardoor er veel tijd kan bespaard worden.

Baloise

NN

Onderzocht welke rol Belgen het wettelijk pensioen geven. De resultaten tonen een tweesplit. De helft van de Belgen ziet het als een manier om hen uit armoede te houden of om te garanderen dat we de essentiële zaken in het leven kunnen kopen. Voor de andere helft dient het om een comfortabel leven te kunnen leiden, in lijn met de levensstandaard van voor pensionering.

Levensverzekeraar NN gaat ervan uit dat de Belgen, en al zeker werknemers of zelfstandigen, niet volledig op het wettelijk pensioen mogen rekenen om een comfortabel leven te kunnen leiden na pensionering. Een goede combinatie tussen een wettelijk en aanvullend pensioen biedt voor vele werknemers en zelfstandigen een passend antwoord.

En Penbox slaan de handen in elkaar. De Brusselde Insurtech start-up is daarbij de eerste Insurtech-oplossing die geïntegreerd werd in Brio. Meer dan 80% van de makelaars had interesse om een dienst als Penbox te laten integreren in hun beheersoftware. De integratie werd voltooid in 4 maanden.

Portima

Vivium

  • Peilde naar de standpunten rond pensioenen van de Belgen door de online test "het Pensioenprofiel". Daaruit blijkt dat 81% van respondenten geen duidelijk zicht heeft op het pensioenbedrag waar ze op kunnen rekenen. Meer zelfs, ruim de helft daarvan heeft zelfs geen enkel idee. Daarnaast geeft 1 op 3 aan dat ze bij hun pensioen 100% van hun huidige inkomen willen behouden. Slechts 8,5% van de deelnemers tussen 51 en 65 jaar is van plan om na hun pensioen spaarzaam te blijven voor hun erfgenamen. Vivium Verzekeringen concludeert dat pensioenen begrijpelijker gemaakt moeten worden en er pensioenproducten ontwikkeld dienen te worden die de levensstandaard helpen behouden na pensionering.
  • Neemt in 2022 afscheid van Marc Simons. Hij gaat dan met pensioen. Op 1 januari 2022 volgt Véronique D’Haese hem op als commercieel directeur.

Marc Simons - Véronique D’Haese

Nieuws te melden?

Bezorg het ons via christophe.thoen@fvf.be.

Lees hierna:

FVF staat voor u klaar!