Christophe Thoen

Christophe Thoen

Hoofdredacteur Vrijuit

Voorwoord


Reddingsboei bij woelige zee?

Op de Digitale Dag van de Makelaar vergeleek FVF's Chairman de verzekeringsmakelaar met een wendbare zeilboot. "De zeilen van de makelaarsboot werden in het verleden al vaak aangepast om de goede wind te kunnen blijven vangen, om op koers te blijven en vooruit te gaan," verklaarde Dirk Gysemans aan de hand van metaforen.

Hiermee verwijst hij naar alle doemscenario’s die de makelaars in het verleden hebben overschaduwd. Het klopt als een bus dat deze beroepsgroep al heel wat woelige wateren heeft doorkruist.

Zal de zee in de toekomst dan kalm blijven? Menigeen denkt hier wellicht anders over. Immers, uitdagingen zijn er genoeg. Digitalisering en compliance zijn bijvoorbeeld termen die binnen de sector vaak in de mond genomen zijn, hier hoeft dus niet meer op ingezoomd te worden.

Een andere belangrijke vraag is hoe de verzekeringsmaatschappijen deze zee gaan inschatten? Meer nog, of zij een voelbare rol zullen blijven spelen om de zee voor de verzekeringsmakelaar minder woelig te maken? Of zorgen zij stiekem zelfs voor hogere golven?

De bezorgdheden van de makelaars ten aanzien van één of meerdere makelaarsmaatschappijen stijgt. De talrijke reacties die FVF van haar leden ontvangt getuigen van deze tendens. Deze voornaamste makelaars bezorgdheden heeft FVF tijdens De Dag van de Makelaar voorgelegd aan de CEO’s van de grootste makelaarsmaatschappijen. Zeg maar: vragen op maat van de concrete distributiepolitiek van elke maatschappij.

Allemaal waren ze er als de kippen bij om hun geloof in de makelaar te bevestigen. Meer specifiek die makelaar die zich blijft aanpassen aan de nieuwste tendensen. Het is aan de kijker om te oordelen of de maatschappijen voluit eerlijk en overtuigd antwoordden, of… Dat (sommige) maatschappijen eerder het doek van het ‘politiek correcte antwoord’ hebben opgetrokken.

Enkel de visionaire ‘Madame Blanche’ zal dit in de toekomst met zekerheid kunnen zeggen. FVF blijft alvast enig scepticisme aan de dag leggen.

Beste maatschappijen, voeg meer de daad bij het woord. Laat tastbaar zien dat u in de makelaars de bevoorrechte partners ziet, niet enkel nu, maar ook in de toekomst.

Laten we alvast toosten op een goede samenwerking in 2022, met tal van toekomstige makelaarsvriendelijke initiatieven die in de glazen bol verschijnen.

Proost!

image

Lees hierna:

Kort gezegd