Brandpreventie

De onderschatte gevaren van laders!

Eind 2016 raakte een ouder echtpaar uit Aalst ernstig gewond nadat een elektrische fiets brand vatte. Op 19 juli 2020 veroorzaakte de explosie van een elektrische fietsbatterij een ernstige brand in een appartementsgebouw in Brugge. Twee maanden later, op 29 september 2020, brak er een brand uit in een woning in Dentergem nadat een batterij die aan het heropladen was, vlam vatte. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van branden die worden veroorzaakt door batterijen, een fenomeen dat steeds vaker voorkomt.

Er zijn niet echt exacte cijfers bekend over incidenten met lithiumbatterijen in België. Gezien het veralgemeende gebruik van apparaten en voertuigen met (oplaadbare) batterijen is preventie essentieel.

Dat heeft alles te maken met batterijen en laders.

De meeste elektrische fietsen, smartphones, tablets, laptops en hoverboards zijn uitgerust met een lithiumionbatterij. In geval van overbelading, kortsluiting, blootstelling aan hitte of koude, kan de batterij spontaan ontbranden of zelfs exploderen.

De Franse consumentenorganisatie 'Que Choisir' heeft onlangs een studie gepubliceerd over de kwaliteit van opladers voor smartphones op de Franse markt. De resultaten zijn niet bepaald geruststellend. Twintig laders werden getest: 11 bleken gevaarlijk te zijn!

In 2018 behaalde Test Aankoop vergelijkbare resultaten: 25 van de 51 geteste laders vertoonden grote gebreken.

De belangrijkste tekortkomingen, die werden vastgesteld, hebben te maken met de niet-conformiteit met de norm EN 60950-1, onderdelen van slechte kwaliteit, niet-naleving van de minimale afstand tussen de primaire stroomkring (230 V) en de secundaire stroomkring (USB-uitgang, 5 V) en onvoldoende isolatie. Met andere woorden: risico op verbranding, explosie en elektrische schok.

Veel draagbare elektronische apparaten met een eigen laadcontrolecircuit hebben alleen een oplader nodig die bestaat uit een eenvoudige gestabiliseerde voeding. Dit is onder andere het geval voor de huidige mobiele telefoons, gps, draagbare muziekspelers, ...

Deze vereenvoudiging heeft het mogelijk gemaakt de opladers te vervangen door andere gestabiliseerde stroombronnen, zoals USB-computerpoorten die een stroomvoorziening voor randapparatuur bieden.

image

ALGEMENE PREVENTIETIPS

 • De CE-markering is aanwezig - hoewel deze verplicht is - biedt ze geen kwaliteitsgarantie.
 • Een handleiding opgesteld in onze landstalen specificeert de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften.
 • Gebruik de originele lader en kabel die bij het apparaat werden geleverd. Als die er niet zijn, controleer dan of de kabel geschikt is voor het type batterij dat moet worden opgeladen.
 • Bedek uw apparaten niet - ze kunnen overhit raken! Let op met smartphones en tablets onder kussen, elektrische steps, fietsen en hoverboards in een berging.
 • Is een beschadigde batterij of apparaat gevaarlijk? Schakel een professional in. Bescherm uw batterijen. Ze kunnen ontladen bij te hoge of te koude temperaturen of vochtigheid.
 • Bescherm ze tegen de zon. Vocht, regen of sneeuw kunnen kortsluiting veroorzaken.

PREVENTIETIPS VOOR HET LADEN

 • De voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van een lader zijn:
 • Controleer of de lader geschikt is voor het type batterij dat moet worden opgeladen.
 • Volg de instructies van de fabrikant.
 • Respecteer de polariteit van de batterij die moet worden opgeladen.
 • Laad uw apparaten op uit de buurt van licht ontvlambare materialen op een open plek met een stabiel ondervlak.
 • Houd uw apparaten tijdens het opladen in de gaten. Laad het apparaat niet 's nachts of tijdens uw afwezigheid op.
 • Laad grote batterijen - zoals fietsen, hoverboards, steps, ... - in een open ruimte (of nog beter: in een gecompartimenteerde ruimte) die voldoende geventileerd is en beveiligd is met branddetectie. Dit is vooral belangrijk als u meerdere batterijen tegelijkertijd oplaadt.
 • Haal de stekker uit het stopcontact na het opladen van de batterij. Ook de lader alleen wanneer die niet is aangesloten op een apparaat kan warm en gevaarlijk worden wanneer deze in een stopcontact blijft zitten.

Bronnen

 • Goedkope gsm-laders brandgevaarlijk, in test Aankoop, 22 februari 2018
 • Chargeurs de smartphones: Risque d'incendie et choc électrique, in Que Choisir, 23 januari 2020 - www.quechoisir.org
 • 12 tips om uw apparaten veilig op te laden, 25 juni 2019 - www.pv.be

Artikel origineel gepubliceerd door ANPI

Lees hierna:

Sectornieuws