CEPOM is er voor uw personeel!

CEPOM is de sectorale oplossing voor de vorming van de medewerkers geregistreerd in Paritair Comité 307. Als sectorale partner vertegenwoordigt FVF ook haar leden binnen Paritair Comité 307 en CEPOM. CEPOM organiseert praktijkgerichte opleidingen waaraan het personeel van een verzekeringskantoor gratis kan deelnemen. Vrijuit sprak met Xavier De Roeck, Manager CEPOM.

Dag Xavier, kan u CEPOM en zijn werking kort toelichten?

Xavier De Roeck: CEPOM is het Fonds voor Bestaanszekerheid voor het Paritair Comité 307 en werd opgericht in 2000. Het Fonds kwam tot stand via werkgevers- en werknemersorganisaties en heeft tot doel activiteiten inzake werkgelegenheid en opleiding te bevorderen.

In concreto voorzien wij voornamelijk in een reeks opleidingen voor het personeel van de sector Makelarij en Verzekerings- agentschappen. Dit dekt een brede waaier aan onderwerpen, gaande van verzekeringstechnieken over IT-onderwerpen tot soft skills.

De financiering geschiedt via een stukje van de patronale RSZ-bijdragen op de lonen van de werknemers. Hierdoor zijn de opleidingen “gratis” en worden geen kosten aangerekend.

Wij staan graag ter beschikking van de werkgevers en hun werknemers om hen te helpen in hun opleidings- behoeften mits deze het algemene belang van de sector dienen. Maatwerk en exclusieve trainingen zijn dus niet mogelijk.

Zodoende is een aanbod tot stand gekomen hetgeen wij periodiek op de website en via nieuwsbrieven aankondigen en aanpassen. We spelen daarbij zo maximaal mogelijk in op de gevraagde onderwerpen, nieuwe trends en interesses vanuit de sector.

“CEPOM biedt een uitgebreid aanbod van opleidingen aan die de werknemers van PC307 aanbelangen.
Deze worden zowel klassikaal als digitaal georganiseerd. Voor ieders wat wils!”

Wij organiseren opleidingen vanaf zes deelnemers: dit kunnen incompany-opleidingen zijn, als in voor werknemers van één werkgever, maar binnenkort ook open opleidingen waarbij individuele werknemers zich zullen kunnen inschrijven.

In 2009 werd CEPOM opgedragen om mee te werken aan de beroepsherinschakeling van ontslagen werknemers. In de praktijk betekent dit dat werkgevers aan de meeste ontslagen werknemers een outplacement dienen aan te bieden waarbij CEPOM dit traject coördineert in samenwerking met een externe partner.

Tot slot volgt CEPOM de tewerkstelling in de sector op de voet waarbij jaarlijks een aantal analyses gepubliceerd worden in ons jaarverslag.

image

Welke opleidingen voorziet CEPOM? Xavier: Ons aanbod is heel breed en gespreid over verschillende categorieën. De eerste soort opleidingen hebben betrekking op verzekeringstechnieken. Hieronder vindt men opleidingen rond verzekeringen op drie niveaus: basic, advanced en expert. Graag verwijzen we hierbij naar onze opleidingsbrochures die als inspiratie kunnen dienen om nieuwe werknemers op te leiden, ervaren medewerkers een aantal materies te laten opfrissen of nieuwe materie te laten aanleren.

Daarnaast bieden we opleidingen rond IT aan, gaande van Office-toepassingen - zoals Excel en Word - en Outlook tot Windows365 in het algemeen.

Tevens kan men bij ons terecht voor taalopleidingen over enerzijds taalgebruik met het daarbij horende woordenschat dat eigen is aan de sector en een communicatieluik dat afgestemd is op doelgericht telefoneren met klanten. Anderzijds communicatieve taalopleidingen met focus op de terminologie in zowel NL-FR als FR-NL.

Daarenboven bieden we trainingen rond communicatie aan die zich zowel richten tot de klant als tot het personeel. Voorts bieden we cursussen rond Personal Development aan die de focus leggen op de ontwikkeling van softskills.

Tot slot kan CEPOM eveneens een mooi aanbod inzake Sales & Marketingopleidingen voorleggen. Samen met de klanten zoeken we graag naar de beste opleiding.

Het gepubliceerde aanbod is een selectie van de meest gevraagde onderwerpen. Er bestaan immers nog talrijke mogelijkheden en indien een specifiek nog onbestaand onderwerp het algemeen belang dient, lanceren wij dit graag.

Waar vinden de opleidingen plaats? Xavier: De opleidingen worden zowel klassikaal of via digitale weg georganiseerd. Denk hierbij aan de ondertussen gekende kanalen zoals Zoom en Teams.

De klassikale opleidingen zijn momenteel uiteraard onderworpen aan de geldende gezondheidsregels. Zo dienen de werkgevers een voldoende grote ruimte ter beschikking te kunnen stellen. Uit hoffelijkheid wordt de werkgever verzocht om te voorzien in een broodje en frisdrank.

Elke deelnemer ontvangt nadien een deelnamecertificaat, eventueel met opleidingspunten.

Door wie kunnen de opleidingen gevolgd worden?

Xavier: De opleidingen die door CEPOM worden aangeboden zijn enkel toegankelijk voor de werknemers van de sector. Dit is het personeel van de sector 307 dat ingeschreven staat op de payroll.

Hoe kan men aan een opleiding deelnemen?

Xavier: CEPOM stelt alles in het werk om de administratie tot een minimum te beperken. Daarom werken wij met een opleidingscoördinator om alles zo vlot als mogelijk te laten verlopen.

Werkgevers die een incompany-opleiding wensen zijn van harte welkom om een e-mail te sturen met hun aanvraag met vermelding van onderwerp, deelnemers en hun contactgegevens.

Werknemers kunnen via hun opleidingscoördinator hun aanvraag indienen via e-mail of de website. Eenmaal we zes deelnemers of meer hebben, organiseren wij de opleiding. Het CEPOM-team verzorgt daarbij de verdere afhandeling en opvolging.

Wat zit er nog in de pipeline?

Xavier: In de loop van de herfst lanceren we ons Learning Management System-platform. Daarop kunnen de werknemers uit de sector een aantal e-learning modules volgen. Momenteel zijn er tien modules in ontwikkeling en er zullen er ongetwijfeld meer volgen!

CEPOM streeft ernaar om steeds een goed uitgebalanceerd aanbod te kunnen presenteren via klassikale opleidingen, digitale opleidingen, e-learnings, workshops, webinars en een documentatiecentrum. Voor meer informatie is iedereen welkom op onze website, bij Véronique via veronique.lagae@cepom.be of op ons telefoonnummer 02/725.08.89.

Super! Bedankt voor dit gesprek, Xavier.

Lees hierna:

Jaarverslag FSMA