Christophe Thoen

Christophe Thoen

Hoofdredacteur Vrijuit

Voorwoord


FVF gaat ‘fygitaal’ met De Dag van de Makelaar

“Fygitaal is het nieuwe buzzword”, deze insteek lanceerde trendanalist en veranderingspsycholoog Herman Konings al enkele jaren geleden. De onvervalste verhalenverteller vindt dat we leven in een fygitale maatschappij, een feit waarmee ook al de economische actoren ten volle rekening moeten houden.

Het woord ‘fygitaal’ staat voor een combinatie van ‘digitaal’ en ‘fysiek’. Dit betekent helemaal niet dat het belang van ‘fysiek’ stilaan ondergesneeuwd geraakt, integendeel, de waarde van het menselijk contact blijft als een paal boven water staan. Konings verklaart dat in het bijzonder de jongere generatie meer terugkeert naar het fysieke dan we denken.

De sleutel, ook voor de verzekeringsmakelaar, ligt in een goede en efficiënte mix tussen menselijk contact en digitale kanalen. Met alle gevolgen van het Covid-tijdperk snakken we allemaal meer dan ooit naar menselijk contact, niet?

Dit geldt ook voor FVF naar haar leden toe. Zo is traditioneel De Dag van de Makelaar een jaarlijkse hoogdag waarbij er menselijk contact is tussen FVF en 1.200 aanwezigen. Deze grote bijeenkomst komt voor 2021 nog net te vroeg. Daarom koos FVF voor een hybride event, waarbij kleine fysieke evenementen een digitaal hoogtepunt bereiken.

Zo werden de makelaars per provincie uitgenodigd om samen met FVF en enkele sponsors een lokaal wijntje te komen drinken binnen de charmante omkadering van een wijndomein. Op diezelfde wijndomeinen was FVF ook druk in de weer om de interviews en panelgesprekken met de sprekers in te blikken voor het digitale event van 15 oktober.

Heel wat gerenommeerde sprekers passeerden de revue. FVF is verheugd om u een topprogramma voor te stellen!

Onder het thema van ‘politiek en overheid’ zoomt FVF tezamen met de Staatssecretaris, bevoegd voor consumentenbescherming, een directielid van de FSMA en een afgevaardigde van onze Europese koepelorganisatie BIPAR, onder meer in op de initiatieven van de regering rond verzekeringen en consumentenbescherming, de controles bij makelaars in het kader van compliancy en de gebundelde verkoop.

Voor het thema ‘verzekeringsmaatschappijen’ heeft FVF zich op de input van de leden gebaseerd om concrete vragen aan de CEO’s voor te leggen. Dat er bij de makelaars toenemende bezorgdheid is over de distributiepolitiek van bepaalde makelaarsmaatschappijen, staat buiten kijf. De grootste makelaarsmaatschappijen worden individueel aan de tand gevoeld over de concrete, actuele bezorgdheden vanuit de makelarij.

Verder staan we ook stil bij de ‘efficiëntie’, met in primeur de eerste resultaten en tendensen uit de nieuwe Broker Survey, de belangrijkste onafhankelijke studie bij makelaars. Ook de nieuwe evoluties rond sectornormering, en het enorme belang ervan voor de makelarij, worden uitvoerig besproken. Tenslotte mag het thema ‘positionering van de verzekeringsmakelaar’ niet ontbreken. Immers, niet enkel vanuit FVF, maar ook vanuit Brocom en Brokers Training wordt ingezet op de toekomst van de verzekeringsmakelaar.

Last but not least wordt op 15 oktober de Gulden Regel uitgereikt voor het meest makelaarsvriendelijke initiatief. Deze keer wordt de Gulden Regel gelinkt aan ‘efficiëntie voor het makelaarskantoor’. Er worden door verzekeringsmaatschappijen heel wat IT-initiatieven gelanceerd, maar zijn deze wel in het belang van de makelaar, worden de sectorafspraken gerespecteerd en dragen deze überhaupt bij tot de efficiëntie binnen een makelaarskantoor? De leden zijn hier het best geplaatst om hun mening te geven en kunnen op voorhand hun stem uitbrengen op de inzendingen van diverse makelaarsmaatschappijen.

Benieuwd naar het (digitaal) resultaat op 15 oktober?

Inschrijven kan via dedagvandemakelaar.be!

Lees hierna:

Kort gezegd