Kort gezegd

FSMA-voorzitter leidt netwerk over SPACS

De voorzitter van de FSMA, Jean-Paul Servais, is door IOSCO, de wereldorganisatie van toezichthouders op de financiƫle markten, aangesteld als voorzitter van het network binnen IOSCO over SPACS.

Een SPAC of Special Purpose Acquisition Company is een beursgenoteerd vehikel zonder activa dat beoogt te fuseren met een niet-beursgenoteerde onderneming - waardoor deze laatste onderneming naar de beurs kan gaan. Het netwerk biedt de IOSCO-leden een platform voor het monitoren en bespreken van dit fenomeen dat het voorbije jaar belangrijke bedragen heeft opgehaald.

Vlaamse Regering en verzekeraars betalen waterschade terug

De Vlaamse Regering zal samen met de verzekeringsmaatschappijen elke Vlaming 100% volgens het contract van hun brandverzekering terugbetalen voor de geleden schade door de wateroverlast.

De verzekeringssector zal zijn inspanning verdubbelen tot 44 miljoen euro voor wat Vlaanderen betreft en elk verzekerd slachtoffer volledig vergoeden, zelfs wanneer de schadelast hoger zou zijn dan de wettelijke begrenzing. Bovenop dit deel uitbetaald door de verzekeringsmaatschappijen, heeft de Vlaamse Regering nu beslist om het saldo te betalen aan de slachtoffers van de watersnood.

Nieuw bestuursorgaan FVF in 2022

De termijn van het huidige Bestuursorgaan van FVF verloopt op 31 december 2021. In het voorjaar organiseerde FVF dan ook nieuwe verkiezingen voor de samenstelling van hetĀ Bestuursorgaan onder haar leden. Dit nieuwe orgaan zal aantreden op 1 januari 2022.

De functies van chairman, vice-chairman en treasurer worden verkozen tijdens de installatievergadering begin 2022.

image

Lees hierna:

Nieuws van onze leden